Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vår flaggskeppsutbildning, förlagd över totalt fem dagar, för alla som vill förstå hur man kan optimera sin egen hjärna i syfte att öka fokus och närvaro, skapa flow, minska stress, arbeta med emotionell självreglering för att slippa agera i affekt, ta bättre beslut, öka sin kreativitet, bygga trygga arbetsgrupper som arbetar i mångfald och mycket mer. Vi går igenom hjärnans anatomi, elektrokemiska klimat och övergripande principer vilka ligger till grund för dess  funktionalitet och automatiska prioriteringar.

Utbildningen baseras på en metodik som möter hjärnans behov för att optimera fokus, minnesformation, lärande och långsiktig förändring. Bland annat innebär detta upplevelsebaserat lärande i form av föreläsningar, enskild och gemensam reflektion samt arbete i mindre grupper.

Syftet med utbildningen är att erbjuda dig den senaste forskningen kring hjärnan; forskningsbaserade modeller och strategier samt praktisk träning för att skapa ökad medvetenhet om:

  • dina egna beteendemönster och konsekvenser av dessa 
  • dig själv och ditt ledarskap utifrån hjärnans principer 
  • hur du optimerar dina egna, såväl som andras, ledaregenskaper 
  • hur du kan agera för att få till stånd en förändring i förhållningssätt och/eller beteende

Vår ambition är att du under utbildningen ska få en djupare insikt om hjärnans behov och dess förändringskapacitet samt att träna upp din förmåga till hjärnbaserad flexibilitet för hållbar förändring. 

Dagarna leds av Eva Hamboldt och är upplagda enligt en metodik som möter hjärnans principer för lärande. Bland annat genom upplevelsebaserad pedagogik och att arbeta med verkliga case från arbetsplatsen.

Datum hösten 2017: modul 1: 16-17/10; modul 2: 16-17/11; modul 3: 14/12
Tid: 9:30-16:30
Plats: Tegnérgatan 24
Pris: 10 950 kronor exklusive moms

Kostnad: 10 950 SEK, exklusive moms.