Eva Hamboldt har arbetat med ledarskap och utveckling av individer och grupper i över 20 år. Hennes coaching utgår ifrån hjärnans principer och grundläggande behov. Med förklaringsgrunden i neuroledarskapet arbetar de för att skifta från ett hotfullt perspektiv till ett belönande där individens drivkrafter aktiveras. Eva coachar utifrån en rad olika perspektiv:

Förändring

Du som leder människor under en förändring får hjälp att spegla ditt nuläge och stöd i att hitta den bästa vägen framåt utifrån hjärnans principer. Coachingen hjälper dig att möta tuffa utmaningar utifrån ett belönande perspektiv. Du får hjälp att förstå både dina och medarbetarnas reaktioner.

Effektiva arbetsgrupper

Arbetsgrupper fungerar bättre när alla förstår sina egna och andras reaktioner utifrån hjärnans principer. Coaching leder till att medlemmarna i gruppen kan skifta upplevelsen av varandras olikheter och styrkor från ett hotfullt till ett belönande perspektiv.

För en ledningsgrupp blir resultatet att medlemmarna agerar utifrån helheten snarare än från sina respektive intresseområden. När gruppen arbetar integrerat ökar kapacitet och kreativitet avsevärt och ledningsarbetet blir mer effektiv.

Projektledare

I rollen som projektledare är du utsatt från alla håll. Du driver förändring samtidigt som du ofta saknar mandat. När du får en förståelse för dina egna och andras reaktioner utifrån hjärnans principer ser du motståndet du möter med större ödmjukhet. Kunskapen ger dig också möjligheten att välja att agera utifrån ett belönande perspektiv. Ditt arbete blir mer effektivt och inte minst roligare.

Chef

Som chef är du ofta både utsatt och ensam i din roll. I coachingen får du hjälp att förstå dina och medarbetarnas reaktioner och att agera utifrån ett belönande perspektiv. När du tillämpar neuroledarskap blir ditt arbete som chef roligare och dina medarbetare tryggare och mer motiverade.

Specialister

Du arbetar som exempelvis HR-specialist, ekonom eller tekniker och din roll är att leda organisationens utveckling inom ett specifikt område. I ditt arbete kommer du att stöta på motstånd hos chefer som har större mandat. Genom att tillämpa kunskap om hjärnans principer gör du det enklare för andra att ta emot det du vill bidra med.