Case

Ledare som kan se bakom beteendet

Maria Forsblom arbetar som HR-chef för IKEA Industry Älmhult och har gått NeuroLedarskap i Praktikens baskurs. Maria har en bakgrund inom psykologi och har ett stort intresse för hur vi människor beter oss och vad som ligger bakom våra beteenden. När Maria kom i kontakt med neuroledarskap blev hon genast intresserad av hur den nya [...]

2020-05-13|Case|Kommentarer inaktiverade för Ledare som kan se bakom beteendet

Telia tillämpar neuroledarskap som en del av förändringsresan

Precis som många andra organisationer befinner sig Telia på en förändringsresa. Snabb teknikutveckling och tuffa hållbarhetsmål är det nya normala. För personalen kan det vara svårt att se var den ena förändringen slutar och den andra börjar. Tillsammans med Neuroledarskap i Praktiken har Magnus Grönblad, som arbetar som Head of Self-Leadership & Team development på [...]

2020-04-13|Case|Kommentarer inaktiverade för Telia tillämpar neuroledarskap som en del av förändringsresan

Alecta utforskar ledarskap i labbet

Avdelningen Kommunikation & Hållbarhet på Alecta genomförde ett organisationslabb som en del av en konferens om verksamhetsplanering och organisationsutveckling. Alecta befinner sig på en förändringsresa som innebär att förändra kultur, attityd och arbetssätt mot mer samverkan och mer aktivt medarbetarskap, vilket också kräver ett mer delegerande ledarskap. Labbet kombinerades med ett teoripass om hur våra [...]

2020-02-18|Case|Kommentarer inaktiverade för Alecta utforskar ledarskap i labbet

Röster från feedbackrevolutionen 2.0

Att samtalskulturer präglade av traditionell 'feedback' inte per definition ger ökad effektivitet och prestation i en organisation är inget nytt. Den kunskapen har vi med forskningens hjälp haft tillgång till ett tag. Den nya kunskap vi har om hjärnan och dess sociala sårbarhet, ger oss nu också djupare förståelse för varför. Och med det bättre [...]

2019-12-18|Case|Kommentarer inaktiverade för Röster från feedbackrevolutionen 2.0

Röster från labbet

I organisationslabbet sätter vi ljuset på de mekanismer som gör att vi värderar och dömer varandra och slutar ha fokus på relation och uppgift. Vi utforskar vad som händer när vi börjar gräva diken mellan varandra och får syn på systemet och de olika rollerna. Målet är att på en strukturell nivå öka medvetenheten om [...]

2019-12-01|Case|Kommentarer inaktiverade för Röster från labbet

Temperaturmätning i organisationsdynamik

Internationella skolan i Göteborg grundades för 20 år sedan av regionens kommuner. Skolan är uppdelad i en nationell och en internationell sektion och har idag 1100 elever, från förskoleklass till gymnasiet. Graham Miselbach är rektor för årskurserna 6 till 12 i den internationella sektionen. Sedan han klev ombord för sex år sedan har skolan växt [...]

2019-10-28|Case|Kommentarer inaktiverade för Temperaturmätning i organisationsdynamik

Kunskap som gör världen begriplig

Pia Molander Wistam arbetar som avdelningschef på barn och ungdomsavdelningen på socialtjänsten i Norrtälje. Under hela sitt yrkesliv har hon alltid haft ett stort intresse av att ha en djup kunskap inom det hon arbetar med, och så även inom sin roll som chef och ledare. När hon för två år sedan klev på sitt [...]

2019-09-26|Case|Kommentarer inaktiverade för Kunskap som gör världen begriplig

Trygga hjärnor ger goda relationer

Anneli Jansson arbetar som kommunikationsstrateg i Sunne, en kommun i Värmland med cirka 13 000 invånare. Inom ramen för rollen arbetar hon med strategi och med kommunikation i stort, men eftersom det är en liten kommun blir det även mycket hands on-arbete. I det strategiska arbetet jobbar hon nära kommunens chefer och hon håller även utbildningar [...]

2019-05-28|Case|Kommentarer inaktiverade för Trygga hjärnor ger goda relationer

Medbestämmande inom vårdsektorn

Magnus Schubert är verksamhetschef på Kooperativet Industrihuset, en ekonomisk förening inom vårdsektorn. De bedriver vård, omsorg, daglig verksamhet och boende för personer med utvecklingsstörningar och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Sedan starten 1997 har de arbetat utifrån modellen KASAM för att stärka känslan av sammanhang och inflytande. -Våra brukare har ofta en komplex situation i livet utifrån sin funktionsnedsättning. [...]

2019-04-26|Case|Kommentarer inaktiverade för Medbestämmande inom vårdsektorn

Målstyrning och motivation i Göteborgs stad

Mattias Norling arbetar som tjänsteansvarig på Göteborgs stad och arbetar med stadens IT-stöd. Ett viktigt uppdrag är att få fram en digital arbetsplats. - Jag har en strategisk roll och ansvarar för utveckling av tjänster, men hjälper också staden att samordna vissa uppgifter där det finns stor nytta av centralisering, som enkäthantering. På hösten 2018 gick [...]

2019-03-11|Case|Kommentarer inaktiverade för Målstyrning och motivation i Göteborgs stad