Anmälan till Hjärnsmart organisationslabb och När kulturer möts

Välj utbildning

Namn

E-post
Telefon

Fakturaadress, inkl. referens och e-post
Övrig information


Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas vid förhinder.

Neuroledarskap i praktiken behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.