Under det senaste året har jag blivit allt mer medveten om andningens betydelse, och inte minst hur det påverkar oss när vi inte andas ordentligt. Nu i sommar valde jag därför att fokusera särskilt på min andning och har både noterat hur jag andas och hur det påverkar mig. Eftersom vi under våren och sommaren har gjort en omfattande ombyggnad av vårt hus har varje dag bjudit på en lång rad nya beslut att fatta. Och varje gång jag stod med mängder av nya saker att sätta mig in i noterade jag att min andning blev allt ytligare. Då kändes uppgiften övermäktig och impulsen var att fatta första bästa beslut, eller att helt enkelt springa till skogs. Men när jag istället mötte stressen med några medvetna, lugna andetag hittade jag ny kraft att ta mig an uppgiften.

För mig är tankesteget därifrån till hur andning påverkar ledarskapet i våra organisationer inte långt. Hur många chefer går till jobbet och slutar andas när de kliver in genom dörren, och vad får det för konsekvenser? Tack vare hjärnforskningen vet vi att det elektrokemiska klimatet i våra hjärnor påverkas av hur vi andas och vi vet att vi påverkar varandras elektrokemiska klimat. Som ledare ”smittar” man dessutom lite mer än andra. Det är därför extra viktigt att som ledare ha koll på sitt inre tillstånd. Ett gott elektrokemiskt klimat gör oss lösningsorienterade, reflekterande och kreativa. Ett mindre gynnsamt klimat gör det svårt för oss att kommunicera och samverka med varandra, med otrygga arbetsklimat som en konsekvens. Ifrågasättanden – en förutsättning för kreativt tänkande och lärande – upplevs istället som obehagliga och det blir svårt att ta nya, större perspektiv.

Hjärnsmart ledarskap börjar sålunda med oss själva och vårt inre tillstånd. Med hjälp av medveten andning kan vi ta ett kliv tillbaka, släppa fram andra och ställa ärliga, nyfikna frågor snarare än att peka med hela handen eller forcera möten som ett resultat av stress. För att en ledare ska kunna jobba med mål och styrning på ett dynamiskt sätt behöver han/hon förmå verka för balans i samspelet mellan människor. Den förmågan börjar med en medveten närvaro i de egna andetagen.

Om du är nyfiken på att utforska ditt ledarskap utifrån hjärnans principer tipsar jag om höstens utbildning som jag håller tillsammans med Lars-Johan Bastås: Verksamhetsstyrning utifrån hjärnans principer – för en mer själfull organisation

Utbildningen är avsedd för dig som är chef eller ledare och involverad i utvecklingsprojekt och/eller löpande verksamhetsstyrning. Mejla info@neuroledarskapipraktiken.se för anmälan eller mer information.

Datum: 8-9 november och 7 december

Plats: Stockholm

Investering: 11 975 SEK, exklusive moms.