Alla har dem men ingen vill kännas vid dem. Och lika enkelt som det är att se dem hos andra, lika svårt är det att varsebli dem hos sig själv. Jag pratar om fördomar. Inom neuroledarskap kallar vi dessa undermedvetna drivkrafter för bias och de styr våra beslut om vi inte aktivt tar steg för att undvika det.

Eftersom vårt medvetande inte har tillgång till dessa nedärvda sanningar, som i bland tar sig uttryck som fördomar, behöver vi hjälpa varandra i perspektivtagande och ifrågasättande. Vi behöver lurpassa på varandras hjärnor när vi befinner oss i utmanande beslutsprocesser, så att vi inte agerar utifrån autopiloten.

Men bias är inte bara av ondo. I många sammanhang har vi nytta av det automatiserade tänkande som snabbt låter oss se mönster och fatta beslut utan att behöva tänka. På den tiden då vi befann oss i en värld, och titt som tätt ställdes inför fysiska hot, var det avgörande för vår överlevnad. Idag har vi exempelvis nytta av att snabbt reagera på en orm i gräset, i fall det skulle vara en huggorm.

Men lika användbart som det automatiserade tänkandet kan vara, lika skadligt är det när vi låter den reflexiva hjärnan ta över i beslut som kräver att vi resonerar, reflekterar, ifrågasätter och utmanar. Om vi inte stannar upp finns det en risk att vi fattar beslut innan vi har all information, eller att vi fattar beslut för att undvika upplevda, och ibland inbillade hot.

Mångfald är ett område som de flesta kommer att tänka på när vi pratar om bias. En klassiker i sammanhanget är när vi gör det trygga valet när vi rekryterar eller att kvinnor som arbetar i en roll eller bransch som traditionellt sett varit mansdominerad möter motstånd i den egna organisationen och hos kunder. Nyckeln till att utmana och arbeta förbi bias är inte att förneka att fördomar finns. Förnekelse leder tvärtemot till skam och att arbete med mångfald på en arbetsplats snarare leder till konflikter.

Idag förändras världen snabbt, och det innebär att det aldrig har varit viktigare att titta på sig själv och omvärlden utifrån nya perspektiv. Gamla hjulspår kommer inte leda till framgång. Med hjälp av neuroledarskap kan du få verktyg som hjälper dig att koppla på kognition vid rätt tillfällen och även skapa processer i organisationen som stöder bra beslutsfattande.