Medbestämmande inom vårdsektorn

Magnus Schubert är verksamhetschef på Kooperativet Industrihuset, en ekonomisk förening inom vårdsektorn. De bedriver vård, omsorg, daglig verksamhet och boende för personer med utvecklingsstörningar och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Sedan starten 1997 har de arbetat utifrån modellen KASAM för att stärka känslan av sammanhang och inflytande. -Våra brukare har ofta en komplex situation i livet utifrån sin funktionsnedsättning. [...]